Spal Juventus Allegri. Ronaldo riposa Kean titolare